thấy nhiều bạn post xin quá nên mình đã up lên MF
game này chắc không cần giới thiệu nhiều nhỉ
Link đây (92,7MB) ( đã test )
Trích:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
sau khi down về bạn chỉ việc giải nén rồi chiến luôn </div>

View more random threads same category: