Hẵn nhiều trong số chúng ta thường dùng IDM để tăng tốc down vì đây là chương trình hỗ trợ download rât tốt hơn thê nó có thể tự động bắt link khi bạn xem một audio nhạc hay một video , nhưng bạn sẽ lam gì khi mà IDM không tự tìm thấy link down thì sao ? Hôm nay mình sẽ trình bày cách khắc phục trường hợp này để những người gặp nó có thể khắc phục
Các version mới của IDM hiện nay đều tự động bắt link ở hai trình duyệt IE và Firefox các trình duyệt khác thì bạn có thể add thêm ở IDM\downloads\Optinons\genaral
nếu ko bắt linhk thì bạn vào trình duyệt của mình thay đổi một số mục như sau ở đây tôi dùng IE 8 :
bạn vào Tools\Manage Add -on
ở mục toolbar and extension bạn kích Name IDMIEHlprObj Class
thay đổi thành Enebale.
Thế là IDM sẽ tự bắt link
Chúc các bạn thành công
</div>

View more random threads same category: