BetterWMF là một phần mềm rất hữu dụng cho dân thiết kế bằng AutoCad.
BetterWMF v6.0 sử dụng tốt với AutoCad 2007 trở lên.
Bạn nào dùng Cad 2006 hoặc thấp hơn thì có thể cài bản 4.02.
Mình xin gửi link cả 2 bản cho các bạn tiện download:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Cách sử dụng rất đơn giản: chỉ cần bật BetterWMF trước khi copy hình là được.
</div>

View more random threads same category: