Đây là 1 bc rất cki là qtrọg


Này nké:


Đầu tiên là học tông màu nóng lạnh : Màu nóng là màu đỏ , cam , vàng , hồng và những màu do 3 màu kia pha lai ! màu lạnh là màu xanh các loại , còn màu trung gian là màu : tím , ghi , nâu ( bỏ mịe nâu là màu nóng ) !
sau đó các bạn phối màu .
Muốn bức hình nổi bật thì có theo tôi có hai cách : thứ nhất là làm nổi cái phông nền lên , thứ 2 là nổi bật chứ lên
Vd cho cách thứ nhất :


VD cho cách 2 text trên ấy , text dưới là cách thứ 1 rồi )Còn một kiểu nữa là làm cho phông nền tối đi rồi text màu sáng lên VD nè :


View more random threads same category: