bản TV nay` cũng ra cách đây 4 năm rùi nhưng vẫn đc nhìu người ưa chuộng!

Hướng dẫn cài đặt chơi đế chế bằng Tiếng Việt
Các bạn download file AOEtiengviet.zip tại địa chỉ bản LIP

[DOWNLOAD HIDE]http://freewebforyou.com/download.php?file=432AOE Tieng Viet.zip[/DOWNLOAD HIDE]

và DF tại :

[DOWNLOAD HIDE]http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zqubm5WrZbOemZbzZ6qZnJGla6ebmZura g==5[/DOWNLOAD HIDE]

Sau khi copy xong hai file language.dll và languagex.dll và vào chơi đế chế thì sẽ có hình dạng như thế này:

con` day la` ban goc'
( tuc' wa' eo' oanh' dc TV)
cai' ne` la` minh` len google serch dc:

[download hide]http://www.mediafire.com/?vek0gbpilod[/download hide]


:Ma (68)::Ma (68)::Ma (68):HAVE FUNS:Ma (89)::Ma (89)::Ma (89): </div>

View more random threads same category: