+ Mở Bài :
Trích từ: -------------------
Qua Khổ thơ cuối cũa bài Viếng lăng Bác của tác giả Viễn Phương đã bộc lộ cảm xúc đến tận cùng của khi Giã từ " BÁc" để trở về miền Nam :
Trích từ: -------------------
" Mai [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M048.gif[/IMG] về miền nam thương trào nước mắt
Trích từ: -------------------
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Trích từ: -------------------
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Trích từ: -------------------
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này " [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M022.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
+ Thân Pài :
Trích từ: -------------------
" Mai [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M048.gif[/IMG] về miền Nam thương trào nước mắt "
Trích từ: -------------------
Cho thấy tác giả đã lặn lội từ miền Nam xa xôi ra thăm Lăng Bác , Nhửng hình ảnh về " hàng tre bát nhát .Cây tre 1 hình ảnh đẹp biểu tượng cho 1 dân tộc Việt Nam kiên cường bất Khuất Vẫn đứnng thẳng hàng cho Dù " bão táp mưa xa " . " Dòng người đi trong thương nhớ " luôn ở cùng tác giả . Trước Khung cảnh về" một mặt trời trong lăng rất đỏ , Giất ngủ bình yên , vầng trăng sáng trong diệu hiền .." một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng tác giả lại " mà sao nghe nhói ở trong tim " Niềm sót thương vô bờ bến của tác giả đã đc bộc lộ rõ nét nhất qua đoạn thơ nhe nhàng nhưng mang 1 bầu tâm trạng buồn của tác giã [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M018.gif[/IMG] , Nỗi buốn của tác giả là nỗi buồn không của riêng ai để rồi ngày trở về miền Nam những hình ảnh đó , một khung trời vừa nhẹ nhàng ,vừa trử tình luôn ở bên tác giả khiếng cho ngày trở về miền nam lại càng thêm cảm động .
Trích từ: -------------------
" Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Trích từ: -------------------
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Trích từ: -------------------
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này "
Trích từ: -------------------
Qua việc vận dụng điệp từ " muốn làm " thể hiện nỗi luyến tiết muốn ở lại bên lăng không muốn xa rời Bác , Tác Giả đã cảm nhận ra đc 1 vẻ đẹp tuyệt vời bên ngoài lăng , những hình ảnh tuyệt đẹp đó đả khiếng tác giả muốn gửi hồn minh vào để ở mãi bên Lăng: " Con chym hót , Đóa hoa tỏa hương " , Nhưng trên hết tác muốn gửi hồn mình vào Cây tre một biểu tượng để tôn vinh thêm nỗi hùng vĩ cũa lăng bÁc , tác giả muốn làm Cây tra để tăng thêm sự bất khuất của dân tộc việt nam , Sự hùnh vỉ tráng lệ của Lăng bÁc . Lăng Chủ Tịch Hồ Chý Minh , Ngoài nhửng ý nghĩa việc " Muốn làm cây tre " để tác giả có thể nagỳ nagỳ đc thấy mặt trời đi qua trên lăng cũng Như mặt trời đỏ cũa Bác để vơi bớt đi phần luư luyến khi về miền Nam của tác giã [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M021.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
+ Kết Bài
Trích từ: -------------------
Khóc thương cho một vị cha Già của dân tộc [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M031.gif[/IMG] , khóc thương cho 1 sự mất mát lớn của người dân VN , khóc thương cho sự luư luyến ko muốn rời lăng cũa những người con dân Việt Nam , Qua tác phẩm " Viếng Lăng Bác " tác giả Y Phương như muốn Nhắn nhũ với chúng ta rằng : Tuy Bác đã mất, nhưng hình ảnh về Bác sẻ không theo dòng lệ cũa những người con dân Việt Nam mà nhạt nhòa đi [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M026.gif[/IMG] sẻ vẩn sống mãi mãi trong những vần thơ bất tận [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M014.gif[/IMG] và BÁc sẻ là 1 ngôi sao lớn tõa kháp trên cả bầu trời non nước Việt NAm " [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M055.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
Trích từ: -------------------
Trích từ: -------------------
[IMG]-------------------/forum/images/smilies/M056.gif[/IMG] Hãy cho tUi biẾt nhỬng NhẬn Xét cŨa cÁc BẠn vỀ Bài Văn Này ! [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M045.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
Trích từ: -------------------
Trích từ: -------------------
NhƯng hÃy nhỚ bÀi vĂn NàY hOk PhÃi coi tÀi LiỆu mà dỰa vào nhỮng Hình ẢnH đẹp vỀ BáC mÀ Viết rA [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M031.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: