Hãy phân tích đoạn thơ :"Ta làm con chim hót...Dù là khi tóc bạc"(Trích Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải). Qua đó, em muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ những điều sâu sắc gì trước cuộc sống hiện nay
Trích từ: -------------------
Trích từ: -------------------
Ngày mai mình phải nộp rồi, các bạn giúp mình với. Mình bị stress rồi
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: