TÓM TẮT VĂN BẢN "LÀNG"
Trích từ: -------------------
Ông hai rất yêu và tự hào về cái làng Chợ âud của mình. Vì thế khi cuộc kháng chiến bùng nổ, ông phải cùng gia đinhg đi tản tư thì lúc nào trong lòng ông cũng ko nguôi nỗi nhớ làng.
Trích từ: -------------------
Nhớ làng,ông thường kể chuyện về làng của ông.Khi nghe tin làng Chợ Dầu của ông làm Việt gian,theo giặc lập tề thì ông vô cùng đau xót ,tủi hổ.Trong lòng ông diễn ra 1 cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt để rồi ông khẳng định luôn ủng hộ cách mạng, ủng hộ Cụ Hồ.
Trích từ: -------------------
Khi nghe tin "làng Chợ Dầu theo giặc" được cải chính ,gặp ai ông cũng khoe" giặc nó đốt nhà tôi rồi bác ạ" như một minh chứng minh oan cho ông và cả cái làng của ông
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: