Bài tập làm văn số 5
Trích từ: -------------------
ĐỀ 1 : Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về người
Trích từ: -------------------
mọi người giúp em với em sắp phải viết bài rùi ... [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M026.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: