Đề : Một hiện tượng khá phổ biến ngày nay là vứt rác ra đường hoắc ở những nơi công cộng. ngồi bên hồ , dù là hồ đẹp nổi tiếng , người ta cũng tiện tay vứt rác xuống ,... Em hãy đặt một nhan đề gọi ra hiện tượng ấy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình .
Trích từ: -------------------
Trích từ: -------------------
I . Mở bài :
Trích từ: -------------------
- Nhìn vào bộ mặt của các đô thị , người ta có thể đánh giá trình độ và mức độ phát triển của một quốc gia .
Trích từ: -------------------
- Ở các nước tiên tiến , vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng , bảo vệ môi trường sạch đẹp được quan tâm thường xuyên .
Trích từ: -------------------
- Ở nước ta , chuyện vứt rác , xả nước bẩn làm ô uế nơi công cộng , khá phổ biến . Có thể gọi hiện tượng này là nếp sống thiếu văn hóa , văn minh .
Trích từ: -------------------
II . Thân bài :
Trích từ: -------------------
1 . Nguyên nhân:
Trích từ: -------------------
- Do lối sống ích kỉ , chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác ( DC : muốn cho nhà mình sạch đem rác vứt ra đường họặc sông , hồ , công viên ,…)
Trích từ: -------------------
- Do thói quen xấu đã có từ lâu ( DC : tiện tay vứt rác ở mọi nơi , kể cả các khu di tích hay thắng cảnh nổi tiếng ,… )
Trích từ: -------------------
- Do ký thức đc hành vi của mình góp phần phá họai môi trường,vô ý thức và thiếu văn hóa .
Trích từ: -------------------
- Do việc giáo dục ý thức người dân chưa được làm thường xuyên và việc xử phạt chưa nghiêm túc .
Trích từ: -------------------
2 . Hậu quả :
Trích từ: -------------------
- Mất vẻ mỹ quan đô thị . ( DC )
Trích từ: -------------------
- Ô nhiễm môi trường nc,k khí,đất . ( DC )
Trích từ: -------------------
- Góp phần làm phát triển dịch bệnh . ( DC )
Trích từ: -------------------
- Tốn kém nhiều trong việc thuê ng dọn dẹp khác khu di tích , đường phố , công viên ,… ( DC )
Trích từ: -------------------
- …
Trích từ: -------------------
3 . Biện pháp :
Trích từ: -------------------
- Đẩy mạnh tuyên truyền,giáo dục cho ng dân ý thức bảo vệ môi trừơng .
Trích từ: -------------------
- Xử phạt nghiêm và nặng với những hành vi cố tình làm ảnh hưởng xấu tới môi trường
Trích từ: -------------------
- Không chỉ có lực lượng thu dọn rác ở đừong phố mà cần chú ý đến sông ngòi , kênh rạch ,…
Trích từ: -------------------
- Quan trọng hơn cả là mỗi ng cần có ý thức,sửa đổi đc thói quen xấu của mình .
Trích từ: -------------------
- …
Trích từ: -------------------
III . Kết bài :
Trích từ: -------------------
- Những hành vi thiếu văn hóa trên rất đáng phê phán vì nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội .
Trích từ: -------------------
- Mỗi người cần nhận thức rõ hành vi của mình , cùng nhau bảo vệ môi trừơng , bảo vệ môi trường cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ bản thân con người khỏi những nguy cơ diệt vong .
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: