Cái đề nó oái oăm như thía đó em pó tay vậy mà ông thầy em lại kêu về chuẩn bị Mấy anh mấy chị giúp em dc ko cám ơn mấy anh chị..... [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M047.gif[/IMG] [IMG]-------------------/forum/images/smilies/M047.gif[/IMG]
Trích từ: -------------------
</div>

View more random threads same category: