Mở bài:Giới thiệu về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam và vai trò của nó đối với người nông dân.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Thân bài:1Con trâu trong làm ruộng.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Trâu giúp người nông dân cày,bừa trên ~ đám ruộng đất .
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Trâu có thể kéo xe chở hàng,trục lúa,trục mía.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Có thể miêu tả và xen yếu tố biểu cảm về sức mạnh và sự thông minh của trâu.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2:Con trâu tỏng lể hội ngày xưa(chọi trâu,đâm trâu)giơi thiệu sơ sơ thôi ko cần nói rõ
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3:Con trâu với tuổi thơ.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Hình ảnh con trâu ăn cỏ gợi cho ta cuộc sống thanh bình.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Trẻ em ngồi trên lưng trâu học bài thổi sáo.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Miêu tả hình ảnh cởi trâu tren đồng ruộng .
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4:Lợi ích của con trâu
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Cung cấp sửa thịt làm nguồn thực phẩm .
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
_Da dùng làm trống.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5:Sự gắn bó tình cảm giửa người với trâu.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Kết bài:Khẳng định lại giá trị của trâu đối với người nông dân và tình cảm yêu quý của trâu với người nông dân.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: