Đề : Thuyết minh về cây lúa (tập làm văn lớp 9) - sử dụng yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh .
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+Dàn ý :
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Nghề trồng lúa lâu đời, đồng bằmg Sông Hồng, Cửu Long, vựa lúa cả nước.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Hai vụ lúa
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Nhiều giống lúa
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Nguồn sống loài người
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Nghề trồng lúa là nghề căn bản nhà nông
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Cây lúa -> trồng -> gieo -> cấy -> phát triển -> thu hoạch
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Hạt gạo ăn, làm bánh, xuất khẩu.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Rơm rạ, chất đốt, chăn nuôi, lộp nhà, làm nấm.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Cảm nghĩ cây lúa quê em
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
-Một vài ý tưởng :
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Còn nhỏ là cây mạ, lớn lên là cây lúa, bông đâm ra gọi là đòng, hạt lúa non là cốm, hạt lúa già là thóc; bông lúa gặt về thì phần còn lại ngoài đồng là rạ, đập tách hạt thóc ra rồi thì phần còn lại của bông lúa là rơm; sau khi xay giã xong thì hạt thóc chia thành gạo, cám, trấu; gạo gãy gọi là tấm; gạo nấu lên thành cơm, xôi, nấu cho nhiều nước thành cháo, chế biến thành món quà là bỏng,... Cây lúa lại có nhiều loại: nếp, tẻ, mùa, chiêm... Trong số các loại lúa, khi xưa, người Việt dùng lúa nếp là chính, trong lúa tẻ thì lúa mùa là chính.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
-Các câu ca dao , tục ngữ về lúa :
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+Người sống về gạo, cá bạo về nước
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+Cơm tẻ mẹ ruột
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+Đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+"Ở Lĩnh Nam có nhiều thóc tẻ, mà ở Giao Chỉ là nhiều nhất. Còn thóc nếp thì ở An Nam có nếp trắng, nếp vàng, đến hơn mười giống; họ dùng gạo tẻ nấu cơm ăn và gạo nếp để nấu rượu" (sách Quảng Đông có chép )
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
+"Về các nguồn lợi thì có thóc gạo là dồi dào và đến rất phì nhiêu. Có hai mùa gặt vào tháng sáu và tháng một, vì thế giá rẻ tới ba lần so với Tàu". (Vào tk. XVII. A. de Rhodes viết)
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
-Có hai vụ lúa chính : vụ chiêm và vụ xuân.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
-Lợi ích, công dụng của cây lúa :
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Cây lúa đóng vai trò chính, chủ yếu trong việc cung cấp lương thực cho nhân dân Việt Nam, Nó góp phần làm giàu đất nước qua việc xuất khẩu thu ngoại tệ
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Ngày nay, Việt Nam được xem là một trong các nước có sãn lượng lúa xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Song song với hình ảnh con trâu, cây lúa đã đi sâu vào đời sống quần chúng, nhân dân qua thơ ca, ca dao tục ngữ, văn học, âm nhạc...
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
-Nguồn gốc của cây lúa :ở vùng đầm lầy phía dưới chân núi Hymalaya và phía Bắc Ấn Độ .
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
*Mời các bạn tham khảo phần mở bài :
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Nước Việt Nam ta có bề dày lịch sử 2000 năm văn hiến, văn hóa lúa nước được ông cha ta phát triển phổ biến rộng rãi từ rất sớm, buổi đầu dựng nước và duy trì mãi đến ngày nay, tập trung ở đồng bằng sông hồng và Châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Khi nói đến Việt Nam, tra nghĩ ngay đến hình tượng cây lúa nước, nó được xem là biểu tượng nét đặc trưng của văn hóa, truyền thống của Nước Việt xưa
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Tự làm tiếp nhé
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: