Viết bài tự sự kết hợp với miêu tả + biểu cảm nói về tâm trạng của con cá vàng trong bể kính help ạ giúp với chìu p nộp bài
Trích từ: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: