mình đã up lên megaupload nhưng không được trọn vẹn tập một bởi dragonball thì không có tiếng việt chỉ có phụ đề thôi.mình đã phải g tiếng cho phim đấy,nhưng không hiểu tại sao cái corel studio của mình nó không nhận hết cả tập mà cắt bớt của mình,hix .
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: