các bạn thích nhân vật nào nhất? trong phim thủ lỉnh thẻ bài sakura nà riên mình thì mình thich tomoyo daidouji nhất tuy ko có phép thuật như sakura nhưng được cái dể thương hết lòng với sakura

View more random threads same category: