Đây là phần mềm hát mới có hỗ trợ tiếng Việt rất tốt....do mình sưu tầm đc và đã tes thử

Phần mềm hát có kèm hình ảnh nền rất đẹp(vista)
Chú thích là phần mềm chỉ hiển thị Full Screen với các máy Nokia màn hình 240x320
Đây là 2 bản của phần mềm:
Bản tiếng Anh 306 bài)

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Hoặc:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Bản tiếng Việt 433 bài)

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Hoặc:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Link cho các máy không hỗ trợ phân giải màn hình 176x208:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chúc vui........
Nguồn:Thiên long

View more random threads same category: