UltraMP3 1.60 VN 2009 (Cập nhật skins)

- Đây là chương trình chơi nhạc trên Symbian S60 v1,v2.
- Rất dễ dàng sử dụng và cập nhật danh sách nhạc.
- Giao diện thân quen với người dùng.
- Cập nhật thêm vài skins mới.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: