Hướng dẫn nâng cấp Firmware N70 lên version cao nhất 5.0737.3.0.1 - RM-84 qua NSUNSU - Nokia Software Updater là cách thức giúp bạn cập nhật phiên bản Firmware cho máy Nokia - Không còn xa lạ với nhiều bạn sử dụng máy Nokia. Tuy nhiên nếu dùng NSU để update FW mà các bạn không đổi Product Code của máy + update trực tiếp thì thật khó để chúng ta có thể update cho điện thoại của mình phiên bản FW mới nhất.

Khi kiểm tra update phiên bản FW thì các bạn sẽ thấy như hình sau, nó luôn thông báo là máy bạn đang dùng FW phiên bản cao nhất, mặc dù thực tế phiên bản cao nhất lại là v5.0737.3.0.1 - RM-84. Và bạn chỉ có thể cài lại (Reinstall) chứ không thể nâng cấp


Nhưng chúng ta vẫn sẽ dùng cách này để update FW mới nhất, version 5.0737.3.0.1

Yêu cầu :
- Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- FW Nokia N70 version 5.0737.3.0.1 - RM-84 Firmware Euro (hiện là phiên bản cao nhất)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
- File Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] (RM84_50737301.UDA)

Bắt đầu :
- Sau khi cài PC Suite, Nokia Software Updater (Nokia PC Suite cần thiết cài vì nó chứa các driver cho USB) mở Nokia Software Updater (NSU), nếu là phiên bản mới nhất 1.6.13 thì nó sẽ tiếp tục, nếu là bản cũ hơn thì nó sẽ tự download bản mới về
Kết nối điện thoại với máy tính qua cable USB


Chọn Start, tiếp tục chọn Next để đến bước sau


Đợi NSU xác nhận FW và tới bước sau


Tick vào ô " 1. I have ensured that my... " và nhấn Reinstall . Nó sẽ Chuẩn bị và download FW về máy tính
Khi bạn thấy bước như hình trên, Downloading Updates... thì bạn hãy rút cable kết nối điện thoại với máy tính và chờ khoảng 2 phút để NSU download FW về, nó sẽ download FW version 5.0705.3.0.1 (FW cũ). Sau khi download xong nó sẽ đến bước bên dưới, chú ý nhé!


Hình trên nó thông báo "Mất kết nối với điện thoại", yêu cầu "Kết nối lại" và "Tiếp tục lại" việc update đang tạm hoãn. Việc quan trọng bắt đầu đây!

Bạn giải nén hai 2 gói FW (RM-84.part1.rar và RM-84.part2.rar) đã download để được thư mục RM-84, mở thư mục RM-84 xem qua các file nội dung bên trong.

Tiếp tục tìm đến đường dẫn "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service Layer\A\nsl_service_module_00001\vpls\Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ine.nokia.com.oti.caresuite\Products\rm-84" (Với Windows XP) và "C:\ProgramData\Nokia\Nokia Service Layer\A\nsl_service_module_00001\vpls\ Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] ine.nokia.com.oti.caresuite\Products\rm-84" (Với Windows Vista) và bạn sẽ thấy có 6 file bên trong đó

RM84_0539276_5.0705.3.0.1_005.dcp
RM84_0539276_5.0705.3.0.1_005.vpl
RM84_0539276_5.0705.3.0.1_005_signature.bin
rm84_50705301.c0
RM84_50705301.UDA
RM84_50705301.V32


Bây giờ chuyển sang thư mục RM-84 vừa giải nén ra và bạn đổi tên 2 file

RM84_50737301.C0 thành rm84_50705301.c0
RM84_50737301.V21 thành RM84_50705301.V32
Và đổi tên file RM84_50737301.UDA thành RM84_50705301.UDA


Sau khi đổi tên thì copy 3 file này đè vào thư mục C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service Layer\A\nsl_service_module_00001\vpls\ Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Sau đó bạn cắm cable USB vào (chú ý trên Phone phải nhận USB) và quay trở lại NSU chọn Retry


NSU sẽ tiến hành update FW mà bạn đã ghi chép đè vào


Cho đến khi hoàn thành


Vậy là xong, bạn có thể kiểm tra lại bằng cách mở NSU lên và nó sẽ như sau
Chú ý: Trong FW download về, giải nén ra được thư mục RM-84, các bạn cần đọc kỹ file Readme.txt để biết thông tin về FW tương ứng cho Nokia N70 thường và Nokia N70 Music Edition nhé, đoạn quan trọng cho các bạn
PHP Code:
Included files
----------------------------------------
Flash files :
RM84_50737301 . C0       ( Combined SOS  and  Cellmo )

3G variants :
RM84_50737301 . V01             Euro - 1
    
* 0523985                  ALPS
    
* 0523986                  ALPS
    
* 0533653                  ALPS
    
* 0515441                  ALPS
    
* 0515472                  ALPS
    
* 0523737                  EURO1
    
* 0522157                  EURO1
    
* 0533531                  EURO1
    
* 0515039                  EURO1
    
* 0515042                  EURO1
    
* 0523980                  France
    
* 0523982                  France
    
* 0533652                  France
    
* 0515438                  France
    
* 0515471                  France
    
* 0546654                  MEA1
    
* 0546655                  MEA1
    
* 0546663                  MEA1
    
* 0515458                  MEA1
    
* 0515488                  MEA1


RM84_50737301 . V02             Euro - 2
    
* 0523987                  EURO2
    
* 0523988                  EURO2
    
* 0533654                  EURO2
    
* 0515040                  EURO2
    
* 0515043                  EURO2
    
* 0523991                  South  Africa
    
* 0523992                  South  Africa
    
* 0533677                  South  Africa
    
* 0515443                  South  Africa
    
* 0515474                  South  Africa
    
* 0523989                  TURKEY
    
* 0523990                  TURKEY
    
* 0533655                  TURKEY
    
* 0515442                  TURKEY
    
* 0515473                  TURKEY

RM84_50737301 . V03             Scandinavia
    
* 0523993                  Scandin avia
    
* 0523994                  Scandin avia
    
* 0533681                  Scandin avia
    
* 0515444                  Scandin avia
    
* 0515475                  Scandin avia


RM84_50737301 . V04             Baltian
    
* 0524005                  Baltian
    
* 0524006                  Baltian
    
* 0533682                  Baltian
    
* 0515445                  Baltian
    
* 0515476                  Baltian


RM84_50737301 . V05             Russian
    
* 0546643                  Belarus / Moldova
    
* 0546647                  Belarus / Moldova
    
* 0546667                  Belarus / Moldova
    
* 0515457                  Belarus / Moldova
    
* 0515487                  Belarus / Moldova
    
* 0524009                  CIS Bulgaria
    
* 0524010                  CIS Bulgaria
    
* 0533695                  CIS Bulgaria
    
* 0515449                  CIS Bulgaria
    
* 0515479                  CIS Bulgaria
    
* 0524089                  Romania
    
* 0524091                  Romania
    
* 0533705                  Romania
    
* 0515456                  Romania
    
* 0515486                  Romania
    
* 0524008                  Russian
    
* 0524007                  Russian
    
* 0533691                  Russian
    
* 0515446                  Russian
    
* 0515477                  Russian
    
* 0524088                  Ukraine
    
* 0524086                  Ukraine
    
* 0533694                  Ukraine
    
* 0515447                  Ukraine
    
* 0515478                  Ukraine

RM84_50737301 . V06             Euro - 3
    
* 0524090                  Hungary Czech Slovakia  Poland
    
* 0524092                  Hungary Czech Slovakia  Poland
    
* 0533696                  Hungary Czech Slovakia  Poland
    
* 0515450                  Hungary Czech Slovakia  Poland
    
* 0515480                  Hungary Czech Slovakia  Poland

RM84_50737301 . V07             Balkans
    
* 0524099                  Balkans
    
* 0524100                  Balkans
    
* 0533699                  Balkans
    
* 0515451                  Balkans
    
* 0515481                  Balkans
    
* 0524105                  Greece / Cyprus
    
* 0524106                  Greece / Cyprus
    
* 0533700                  Greece / Cyprus
    
* 0515452                  Greece / Cyprus
    
* 0515482                  Greece / Cyprus


RM84_50737301 . V08             Arabic
    
* 0524109                  GULF
    
* 0524110                  GULF
    
* 0533703                  GULF
    
* 0515454                  GULF
    
* 0515484                  GULF
    
* 0524107                  Lebanon
    
* 0524108                  Lebanon
    
* 0533702                  Lebanon
    
* 0515453                  Lebanon
    
* 0515483                  Lebanon
    
* 0546658                  MEA2
    
* 0546662                  MEA2
    
* 0546665                  MEA2
    
* 0515459                  MEA2
    
* 0515489                  MEA2

RM84_50737301 . V09             Hebrew
    
* 0524111                  Israel
    
* 0524112                  Israel
    
* 0533704                  Israel
    
* 0515455                  Israel
    
* 0515485                  Israel
  

Music Edition variants
:

RM84_50737301 . V21             Euro - 1
    
* 0539212                  ALPS
    
* 0536418                  EURO1
    
* 0536418                  EURO1
    
* 0539211                  France
    
* 0543026                  MEA1

    
RM84_50737301 . V22             Euro - 2
    
* 0539213                Euro - 2
    
* 0539214                Turkey
    
* 0539216                Shouth Afr ica
    
RM84_50737301 . V23             Scandinavia
    
* 0539218                Scandinavia

RM84_50737301 . V24             Baltian
    
* 0539221                Baltian

RM84_50737301 . V25             Russian
    
* 0539244                  Belarus / Moldova
    
* 0539226                  CIS Bulgaria
    
* 0539243                  Romania
    
* 0539222                  Russian
    
* 0539224                  Ukraine

    
RM84_50737301 . V26             Euro - 3
    
* 0539229                Hungary Czech Slovakia  Poland

RM84_50737301 . V27             Balkans
    
* 0539232                Balkans
    
* 0539233                Greece  Cyprus

RM84_50737301 . V28             Arabic
    
* 0539237                Lebanon
    
* 0539240                Gulf
    
* 0543027                MEA2
    
RM84_50737301 . V29             Hebrew
    
* 0539242                Israel 


Từ V21 đến V29 là FW dành cho Music Edition, còn lại là N70 thường, đừng có nhầm đó


View more random threads same category: