11Mb cơ đấy máy mình đang dùng là Qmobile Q61 dùng ngon, mỗi tội máy mình không đánh được dấu dùng để tra Anh Việt thì tốt biết mấy
có cả phiên âm và chú thích

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: