Đây là bộ sưu tập phim Thành Long từ năm 1976 đến nay.Những bạn nào chưa sinh ra hay chưa xem thì mau mau down về xem cho biết. Pót duoc cai nay muon xỉu luôn. nhớ bấm thank ung hô.

1-Shinjuku Incident [2009]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
pass :vn-zoom.com

2-The Forbidden Kingdom [2008]


3-Rush Hour 3 [2007]


4-Rob B Hood [2006]


5-The Myth [2005]


6- Twins Effect 2 [2004]


7-New Police Story [2004]


8-Around the World in 80 days [2004]


9-Twins Effect 1 [2003]


10- The Medallion [2003]


11-Shanghai Knights [2003]


12- The Tuxedo [2002]


13-Rush hour 2 [2001]


14- Accidental Spy [2001]


15-Shanghai Noon [2000]


16-Who Am I [1998]


17-Mr Nice Guy [1997]


18-Police Story 4 [1996]


19-Rumble In The Bronx [1995]


20-Drunken Master 2 [1994]


21-Crime Story [1993]


22-Twin Dragons [1992]


23-Police story 3 [1992]24-Police Story 2 [1992]25-City Hunter [1992]26-Armour of God 2 [1991]


27-Island of Fire [1990]


28-The Canton Godfather [1989]


29-Rush Hour 1 [1988]30-Dragons Forever [1988]


31- Armour of God 1 [1987]


32- Police story 1 [1985]


33-My Lucky Stars [1985]


34-Winners and Sinners[1983]


35-Project A [1983]


36-Dragon Lord [1982]


37-Young Master [1980]


38- The Big Brawl [1980]


39- Fearless Hyena [1979]


40-Snake & Crane Arts of Shaolin [1978]


41- Spiritual Kungfu [1978]


42-Eagles Shadow [1978]


43-Shaolin - Chamber Of Death [1976]


Link Down ở đây :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: