Có những film bạn down về ở dạng chunk, ví dụ như Terminator 1 có 5 chunk từ 1-5 và bạn muốn ghép chúng lại thành 1 film full để xem từ đầu đến cuối không bị ngắt quãng. Vấn đề đó sẽ được giải quyết với phần mềm sau:Boilsoft Video Joiner

Hướng dẫn sử dụng:

B1: Bật chương trình lên, chọn Add file


Sau đó theo đường dẫn hiện ra tìm đến thư mục chứa film cần nối lại, và bôi đen các chunk rùi ấn Open


B2: Bấm vào Merge và chọn thư mục để chứa film sau khi nối. Sau đó ấn Save là xongSau khi nối xong, anh em có thể xóa những file chunk lẻ đi và để lại cái chunk all cho đỡ nặng máyBoilsoft Video Joiner 5.22

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Boilsoft Video Joiner 5.32
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: