Chỉ cần extrarct ra ổ C là ok ngay ! Khi khởi động máy sẽ có 2 lựa chọn : vào vin hoặc Ghost !

Nếu muốn cài cả Đĩa Hiren Boot 9.3 thì down cái này :
Code:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Còn muốn chỉ cài Ghost 11 thì down cái này !:
Code:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Ok ?

View more random threads same category: