Bản ghost ny cũng lu lắm rồi nhưng thấy n vẫn cn hot . Chạy rất cool . mnh đ ci rất nhiều tiệm net rồi m chẳng gặp hiện tượng dump g cả . Xin share với mọi người cho kiến để ra version sau sẽ hon thiện hơn .


Code:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Dng ci ny để nối lại


Code:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: