Gia đình tôi có 2 anh em 1 trai 1 gái . Tôi là con trai trưởng trước khi bố mẹ tôi qua đời có bán lại toàn bộ đất đai cho tôi và tôi cũng đã làm sổ đỏ đúng tên tôi. Em gái tôi lấy chồng xa lên cũng kô có ý kiến j trong việc chuyển nhượng này, nhưng do việc mua bán trong gia đình nên kô có giấy tờ chuyển nhượng. đến nay tôi bán 1 phần đất trên đi thì em gái tôi về đòi chia 1 phần đất trên theo luật tài sản chung . vậy tôi muốn hỏi luật sẽ phân sử như thế nào?

View more random threads same category: