Cách sử dụng:1. Giải nén cài đặt Autodesk product v2010(Phần mềm này các bạn tự tìm hoặc vào trang chủ down về).sử dụng 1 trong các key sau :

666-69696969

667-98989898

400-45454545


2. Sử dụng Product Key:
495B1 ( hoặc Product Key với các phần mềm tương ứng ở phía dưới bài viết )

3. Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi động máy tính.

4. Chọn Activate. khi màn hình active hiện lên. Các bạn chạy file

XFORCE ****** 32bits hoặc 64bits version. Nhấn vào nút Mem Patch

5. Copy mã request code vào hôp hội thoại
request và nhấn nút generate. Bây giờ hãy copy ngược activation code vào màn hình activation của phần mềm đã cài đặt. Sau đó nhấn vào nút Next.Chúc các bạn thành công !

ST

Product Key cho:


Code:

001B1 - Autodesk AutoCAD 2010
057B1 - AutoCAD LT 2010
128B1 - Autodesk 3ds Max 2010
129B1 - AutoCAD Map 3D 2010
185B1 - AutoCAD Architecture 2010
206B1 - AutoCAD Mechanical
225B1 - Electrical
235B1 - ACE MEP
237B1 - Civil 3D
240B1 - AutoCAD Revit Architecture 2010
241B1 - AutoCAD Revit Architecture Suite 2010
255B1 - AutoCAD Revit Structure 2010
256B1 - AutoCAD Revit Structure Suite 2010
257B1 - AutoCAD Revit MEP Suite 2010
262B1 - Showcase 2010
276B1 - Autodesk MapGuide 2010
279B1 - Direct Connect for JT 2010
294B1 - Inventor Tooling Suite
295B1 - Autodesk Showcase Professional 2010
297B1 - AutoCAD Revit MEP 2010
340B1 - Raster Design 2010
448B1 - Autocad P&ID
462B1 - AutoCAD Inventor Professional Suite 2010
464B1 - Inventor R-SYS
466B1 - Inventor SIMULATION
467B1 - Autodesk Topobase Web 2010
475B1 - TOPOBASE CLIENT 2010
495B1 - Autodesk 3ds Max Design 2010
504B1 - Navisworks Review
506B1 - Navisworks Simulate
507B1 - Navisworks Manage
527B1 - Inventor Suite 2010
532B1 - DIRECT CONNECT for CATIA 4
544B1 - CIVIL 2010
546B1 - ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010
547B1 - ACE-ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PRO 2010
551A1 - Autodesk Stitcher Unlimited 2009 Service Pack 1
552A1 - Autodesk ImageModeler 2009 Service Pack 1
569B1 - Autodesk Vault Manufacturing
586B1 - Showcase Presenter
587B1 - AutoCAD Structural Detailing 2010
589B1 - Autodesk Revit MEP-B 2010
590A1 - Autodesk Softimage 7.5 (Standard)
592B1 - AutoCAD Visual Suite XGD
595B1 - AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite 2010
596B1 - AutoCAD Inventor LT
597B1 - Navisworks Manufacturing Manage 2010
598B1 - Navisworks Manufacturing Review
599B1 - Navisworks Manufacturing Simulator
710B1 - ALIAS AUTOMOTIVE 2010
712B1 - ALIAS DESIGN 2010
714B1 - Direct Connect for Catia 5
719B1 - Direct Connect for NX 2010
732B1 - Sketchbook Pro 2010
736B1 - ALIAS SURFACE 2010

Links nè :
Code:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: