HITOSOFT - LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG, LẬP HS DỰ THẦU XÂY LẮP

Chào mừng bạn đã đến với HitoSoft - Phần mềm lập dự toán xây dựng, lập hồ sơ dự thầu xây lắp; HitoSoft đã được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, số 1682/2007/QTG ngày 01/8/2007.

Để tránh tình trạng phải sử dụng chương trình bất hợp pháp, dẫn đến việc có thể các tài liệu lập dự toán xây dựng, lập hồ sơ dự thầu xây lắp của quý vị và các bạn cho ra kết quả không đúng, xin quý vị và các bạn lưu ý:

1/- Khi có nhu cầu cài đặt chính thức HitoSoft, chỉ liên hệ qua 1 trong các số điện thoại dưới đây:

+ Tác giả chương trình : Lê Ngọc Hiền, điện thoại 0983.627401 hoặc 0913.627401.

+ Tại TP. Hồ Chí Minh : 0973.282227; 0976.617261; 0909.327559; 0918.094030; 0913.814868.

+ Tại Tiền Giang : 0903.133711; Tại Đồng Tháp : 0918.311307.

+ Tại Đà Nẵng : 0985.000050; 0983.638042; 05113.638042;

+ Tại ĐăkLăk : 0977.710712; Tại Ninh Thuận : 0166.8926835.

+ Tại Hà Nội : 0913.348148; 0904.337858;

+ Tại Phú Thọ : 0915.928682; Tại Nghệ An :0982.102995;

+ Tại Phú Quốc : 0917.459110

2/- Ngoại trừ chính tác giả chương trình là người trực tiếp đến cài đặt chương trình cho quý vị và các bạn, tất cả những người khác khi đến cài chương trình đều phải nhắn tin đến tác giả chương trình (sử dụng số điện thoại duy nhất là số 0983.627401) với nội dung gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại của người sử dụng và số ?????? của máy được cài đặt chương trình; Căn cứ vào những thông tin này, tác giả chương trình sẽ nhắn tin trả lời mã cài đặt chương trình. Sau khi người cài đặt nhập thông tin người sử dụng và mã cài đặt chương trình, chương trình trong máy của bạn sẽ là bản chính thức với đầy đủ tất cả các tính năng, đồng thời dòng thông tin trên chương trình sẽ xác nhận quyền sử dụng chương trình thuộc về quý vị và các bạn.

3/- Sau khi cài đặt chương trình, người cài đặt chương trình có trách nhiệm giao cho khách hàng đĩa CD cài đặt chương trình, giấy chứng nhận bảo hành chương trình và yêu cầu khách hàng xem kỹ nội dung giấy chứng nhận bảo hành, khách hàng cần ký xác nhận đã xem kỹ giấy chứng nhận bảo hành và đồng ý với các điều kiện ghi trong giấy bảo hành;

4/- Nếu có nghi ngờ người đến cài đặt chương trình không phải là người được tác giả ủy quyền, xin quý vị và các bạn vui lòng gọi điện đến số điện thoại 0983.627401 để kiểm tra trước khi quyết định cài đặt chính thức.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Bạn có thể tải bản mới nhất của chương trình về và thực hiện cài đặt lại chương trình để cập nhật Định mức chi phí quản lý dự án và định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng.

Lưu ý : Khi thực hiện chương trình cần có điều kiện :

Xác lập ngôn ngữ bản vùng trong Windows phải chọn là English (United States); Trong Windows Vista thực hiện như sau:

- Vào Control Panel;

- Vào tiếp Regional and Language Options;

- Ở các mục Format, tại vị trí có nút xổ xuống, chọn English (United States);

- Ở mục Administractive, bấm vào Change System locate ... và cũng chọn English (United States);

Trong Windows XP thao tác như sau:

- Vào Control Panel;

- Vào tiếp Regional and Language Options;

- Ở các vị trí chọn ngôn ngữ (chọn lại ở các nút xổ thuộc tab Regional Options và tab Advanced), xin chọn là English (United States)Nếu Windows yêu cầu đưa đĩa CD cài Win vào ổ đĩa, cứ nhấn OK và tiếp theo chọn Browse, chỉ đường dẫn đến thư mục SysFonts là thư mục được tạo thành khi giải nén tập tin
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

kèm theo, không cần phải có đĩa cài Windows.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Dữ liệu định mức trong chương trình đã được cập nhật gồm :

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng Công bố theo văn bản số số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt Công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng Công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng Công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo Ban hành kèm theo quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức thí nghiệm VL-cấu kiện-kết cấu XD theo công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2008 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp theo công văn số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2008 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán công tác cây xanh đô thị theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức thu gom, v/c, xử lý rác thải đô thị theo công văn số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện Ban hành theo quyết định 2289/QĐ-NLĐK ngày 12/7/2005 của Bộ công nghiệp;

- Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng theo Công văn số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của bộ xây dựng;

- Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo Công văn số 2271/BXD-VP và 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của bộ xây dựng;

- Định mức XDCB công trình bư chính viễn thông Công bố kèm theo công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Định mức lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình theo công văn 1783/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán lắp đặt máy, thiết bị công nghệ theo văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện Theo Quyết định 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương;

- Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp Theo Quyết định 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương;Ngoài các bộ định mức dự toán phần xây dựng, phần lắp đặt và phần khảo sát xây dựng các địa phương đã công bố đơn giá xây dựng công trình, còn lại các định mức khác đều chưa có đơn giá được công bố kèm theo, dữ liệu đơn giá trong các định mức này đều do chương trình tính toán trên cơ sở một số giá vật liệu xây dựng, ca máy đã có, giá nhân công tính theo giá nhân công (mức lương tối thiểu, các phụ cấp,...) khi công bố Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.


Riêng đơn giá TP. Hồ Chí Minh, khi sử dụng bạn phải đặc biệt lưu ý : Đơn giá Phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát và các đơn giá do chương trình tính đều dựa trên nền mức lương tối thiểu 350.000 VND; hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004. Riêng bộ đơn giá công tác sửa chữa, để tiết kiệm chi phí in ấn, Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh công bố đơn giá năm 2008 nhưng vẫn sử dụng nội dung đơn giá sửa chữa số 75/2001/QĐ-UBND ngày 14/09/2001; Dữ liệu chúng tôi nhập trong chương trình vẫn tuân theo công văn công văn số 1298/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên bộ đơn giá này xây dựng trên cơ sở Định mức dự toán công tác sửa chữa số 29/2000/QĐ-BXD, bảng giá ca máy theo quyết định 1260/1998/QĐ-BXD, hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1994; Khi sử dụng đơn giá sửa chữa TP. Hồ Chí Minh, bạn cần lưu ý : Có một số định mức sửa chữa theo quyết định số 29/QĐ-BXD, và định mức sửa chữa theo công văn 1778 của Bộ Xây Dựng không hoàn toàn giống nhau, hệ thống thang lương, bảng lương đã thay đổi, các văn bản như Định mức dự toán công tác sửa chữa số 29/2000/QĐ-BXD, bảng giá ca máy theo quyết định 1260/1998/QĐ-BXD, Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1994 đều đã có văn bản khác hủy bỏ và không còn hiệu lực; Trong chương trình, nếu bạn sử dụng phương pháp tính lấy đơn giá do các địa phương công bố thì nếu sử dụng bộ đơn giá TP. Hồ Chí Minh, bạn không thể làm trong cùng 1 tài liệu, vừa có dùng đơn giá sửa chữa, vừa có đơn giá các phần khác.

Các tập tin đơn giá bạn sẽ tải về là các tập tin .exe, để tạo đĩa cài đặt,Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ], sau khi giải nén trong đó sẽ có các thư mục 2008, 2009, Data,... Các tập tin đơn giá này khi tải về cần copy vào thư mục Data trong đĩa cài đặt;

Nếu bạn đã cài đặt HitoSoft, bạn cũng có thể chỉ cần tải tập tin đơn giá.exe và chạy trực tiếp file này, khi chạy nó sẽ tìm và tạo các tập tin đơn giá tương ứng cho cả 2 chương trình (HitoSoft 2006 và HitoSoft 2010); Lưu ý trong các đơn giá này, đơn giá tỉnh Đắk Lắk của HitoSoft 2006 đã cập nhật theo các QĐ số 44 và 45 ngày 24/11/2008 của UBND Tỉnh Đắk Lắk.Hướng dẫn ?????


:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: