Quý anh chị mở một ảnh có phong xanh như thế lầy. chuyển về Player 0[/IMG]

Quý anh chị lam theo hướng dẩn trong ảnh...[/IMG]

Ta đươc như thế này. Và click ok là xong

[/IMG]

. Ghép váo nền tuỳ thích....

[/IMG]

Phần mềm này các bạn mua ngoài soft nhiều lắm. Tên phần mềm là: Ultimatte AdvantEdge

View more random threads same category: