hãy chứng tỏ giọng điệu, nhịp điệu, thể thơ và những hình ảnh sáng tạo là đặc sắc nghệ thuật của bài thơ " Viếng lăng Bác"Giúp mình tìm ý với, luyện nói mà dàn ý của mình ngắn quá

View more random threads same category: