mình rất muốn tặng bí kíp võ công này cho các bạn nhưng up lê DD thì mod del mất lên kô biết gởi tặng các bạn bằng cách nào đây???

(cái file kamasutra bữa trước mới up bị del liền a. :oops: )

View more random threads same category: