[2007] D-WAR/디 워 [ Phim giả tưởng][Vietsub]


Tên phim D-WAR / 디 워
Đạo diễn SHIM Hyung-rae
Web chính Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Ngày công chiếu 1/8/2007
Diễn viên: Jason Bher , Amanda Brooks ,Robert Forster
Đây là bộ phim giả tưởng dùng kỹ xảo đầu tiên của Hàn Quốc

South Korea Box Office : 7,838,818 admissions ( 2007.09.23 )
Bộ phim đứng đầu box office HQ năm 2007

Megaupload
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Media Fire
p.1 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
p.2 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
p.3 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
p.4 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] (12.89 KB)
Downloads:719
29-11-2007 08:23D-War
source : krfilm

View more random threads same category: