MAPINFO LÀ PHẦN MỀM VỀ BẢN ĐỒ, MÌNH THẤY NHIỀU NGƯỜI ĐANG TÌM KIẾM CRACK CỦA NÓ, NAY MÌNH ĐÃ CRACK ĐƯỢC VÀ MUỐN CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN.
CÁC BẠN TẢI PHẦN MỀM TẠI ĐÂY:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

TIẾP THEO CÀI ĐẶT BẢN TRIAL BÌNH THƯỜNG, KHÔNG NHẬP SERIAL GÌ HẾT.
CÁC BẠN DOWNLOAD PHẦN NẦY VỀ GIẢI NÉN (18 PHẦN)-hiện tại đã hết hạn, sẽ cập nhật sau, các bạn dùng đỡ map 10.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

SAU ĐÓ VÀO C:\Program Files\MapInfo\Professional XOÁ HẾT TẤT CẢ VÀ CHẾP ĐÈ PHẦN GIẢI NÉN TRÊN VÀO.
VẬY LÀ OK RỒI ĐÓ.

----------------
Các bạn xài luôn Map 10 cho tiện;
1. Đối với máy đã có cài netframework 3.5 (xpsp3 trở lên) thì chỉ cần down 04 phần gồm: setup1.rar dùng winrar để giải nén, 03 phần data1.cab__a, data1.cab__b,data1.cab__c dùng chương trình để ghép lại, bạn nào chưa có thì down bên dưới, chỉ cần ghép lại không cần giải nén.
Để vào cùng thư mục và chạy file setup, chỉ cần điền tên,.. không cần nhập số seri (check vào ô ở giữa ).
Nếu cài không được thì các bạn tiếp tục down 03 file setup về ghép lại, copy vào thư mục trên, chạy file này là ok.
2. giải nén file Crcck gửi kèm và chép đè vào thư mục cài đặt là xong

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
data.cab
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
ghep file
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
crfffck, gửi kèm phép chiếu việt nam
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
phần setup có netframework
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

pass Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: