Đây là phần mềm NOVA 4.01 dùng cho CAD14 hoặc 2002. Chắc mọi người cũng biết.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Nếu lỗi font thì các bạn cài font này vào nha
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Sau đó vào Properties của màn hình Desktop làm như sau :
Properties\Appearance\Advanced --> Chọn Item, mục Menu, trong đó chỉnh lại Fonts : VK Sans Serif, Size 8 --> OK.
Hoặc Properties\Appearance\Advanced --> Chọn Item, mục Menu, trong đó chỉnh lại Fonts ; MS Sans Serif, Size 8--> OK

View more random threads same category: