Tui moi phat hien ra.khong biet ai da lam chua.Day la cach lam ne:
Cac ban dung trinh duyet Google Chrome.Mở một đề thi bất kì.Sau đó chuột phải chọn 'luu trang thanh..'roi save vao desktop.Sau đó dùng Internet Explorer đọc tệp vừa lưu.Thế là xong(chọn 1 trong 4 dáp án thi đáp an đúng hiện ra.có 1 số câu co lời giải)
Lưu ý:Cac ban phai co 1 chut tien nho de vao de thi,Neu khong co tien thi vao chổ mien phi.Biết da truoc luyen level cuc mau.
Đây là trang chủ luyen thi Dh.Hay click để đậu DH: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Bài hay thì thank nha.

View more random threads same category: