Lang thang các forum trong nước tìm không được, vô tình vào 1 forum nước ngoài tải về và dùng được:

<a href="http://img31.imageshack.us/img31/2720/kknd.jpg" target="_blank"/> Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

<a href="http://img31.imageshack.us/img31/1097/kknd1.jpg" target="_blank"/> Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: