Digital Compass là la bàn kỷ thuật số sử dụng GPS của Iphone để định hướng...

Chiều hướng sẽ được dựa vào chiều đi trên bề mặt trái đất... ...Nói lý thuyết mệt quá.. nói đại cho xong thì đại khái là khi bạn di chuyển, chương trình dựa vào các vị trí mà bạn vừa mới qua để tính ra được bạn đang đi theo chiều nào và sẽ xoay cái kim trên la bàn đúng theo hướng mà bạn đang đi..... (Lúc đó chỉ cần xoay la bàn sao cho cái kim này trùng đúng chiều bạn đang đi và bạn sẽ có được hướng Bắc N (hoặc E/S/W) trên la bàn.

Chú ý:
Digital Compass Chỉ chạy trên Iphone 3G
Phải bật Location ON và đi ngoài trời
Phải di chuyển mới tính được chiều hướng

Tương thích iPhone OS 2.2 trở lên.

TÓM LẠI LÀ CHỈ THỰC SỰ HỮU ÍCH KHI BẠN ĐANG NGỒI TRÊN XE ĐÒ, XE LỬA HAY TRÊN TÀU hoặc đi bộ lạc rừng thì bạn cần phải co giò chạy một hồi rồi mới biết được mình đang chạy theo hướng nào... còn ngồi trong nhà thì KHÔNG XÀI CÁI LA BÀN NÀY ĐƯỢC.
tải về Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: