AppSync vừa cập nhật dành riêng cho phiên bản OS 3.1 hoặc 3.1.1. Công dụng cũa app nầy là nhằm giúp các bạn patch cái Mobileinstallation nhằm giúp chúng ta có thể cài hoặc sync các app và game đã thuốc... Đơn giản chỉ có thế!

Hướng Dẩn:

1. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

2. Cài đặt file .deb theo đường dẩn /var/root/Media/Cydia/AutoInstall.

3. Reboot iPhone cũa bạn.

Chúc các bạn thành công !!!

View more random threads same category: