Một app cưc hay chưa có tại VN.App drummer.App này dành cho các tay chơi trống chuyên nghiêp.Giao diện rất đẹp.Các Bạn xem video ở đây

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Còn nếu bác nào tò mò boi den dong nay thi sao nhi ? Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: