Phần mềm CrackDown 2.2 , PM này hỗ trợ tìm kiếm serial, crack nhanh chóng.
Bạn đánh tên phần mềm và phiên bản vào trường search
Tiếp đến chọn số lượng sites sẽ tìm kiếm ở trong đó, chọn tìm crack hay serials
Sau đó click nút search để bắt đầu tìm kiếm, nếu đã thấy crack hiện ra bạn có thể ấn Stop All để dừng search lại
Click nút Download để download các crack đã tìm thấy về, thường chúng được lưu vào 1 thư mục là CrackdownStore trên ổ cứng chứa CrackDOwn.Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


View more random threads same category: