Đây là phần mềm của Bkav dùng để phục hồi file bị ẩn rất tốt.
Cái này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần click vào file thực thi sau đó chon ổ đĩa để phục hồi là xong.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Hoặc Link này: Code:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Nếu thấy hay thì Thank nhé !

View more random threads same category: