Các bạn hãy tải file setup về rồi cài đặt , đây là bài kì trước em post nhầm bên phần mềm tiếng việt . Nay Post lại cho anh em vn-zoom ai có nhu cầu sử dụng . Nếu có Post nhầm nhờ mod chuyển dùm em. link Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] không có pass đâu nhé , nếu hay thì thank cho mình cái

View more random threads same category: