Hi! Mình là mem mới của Vn - zoom, nay kím đc 1 vài cái cũg hay hay mún chja sẻ, nếu hay thì cúm ơn, còn ko thì đừng chửi mình, tụi nghịp
Down về, giải nén vào 1 chỗ
Cách dùng, nếu bạn có TuneUp thì càng tốt, ko thì làm bước cơ bản Propeties\Desktop\Customize Desktop\Change Icon\ rồi tìm đường dẫn về chỗ icon, xong!( Icon phóng to bằg TuneUp nhìn hay cực)
Một vài cái về động vật
link từ trang chủ Icon
African Pets

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Delightful Zodiac

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Mặt cười

Blacy

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: